Certifikace

Společnosti skupiny PSG mají zavedený a certifikovaný integrovaný systém managementu, který zajišťuje plnění požadavků zákazníka a maximální kvalitu realizovaných staveb, minimalizaci dopadů na životní prostředí, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podnikání zohledňující společenskou odpovědnost a zajištění bezpečnosti informací.

Integrovaný systém managementu zahrnuje:

Integrovaný systém managementu je pravidelně prověřován nezávislými certifikačními společnostmi QUALIFORM, a.s. a ISO Stars EU, s.r.o.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o