Současnost

PSG je moderní stavební skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v roce 1924. Realizovala projekty ve více než 20 zemích na 4 kontinentech. Společnost v poslední době důsledněji oddělila jednotlivé segmenty svých dodávek. Stavební projekty v České republice a na Slovensku zastřešuje PSG Construction a.s. Ve špičce dodavatelů železobetonových konstrukcí je nadále PSG a.s. Pro lepší koordinaci servisních služeb pro společnosti skupiny PSG, jako je účetnictví, personalistika, publicita a další, byla založena PSG Služby a.s.

Garancí vysoké kvality staveb a profesionálního i vstřícného jednání se zákazníky je 300 kvalifikovaných pracovníků v manažerských i dělnických profesích, o jejichž rozvoj společnost systematicky pečuje. PSG je členem mnoha renomovaných organizací a jeho práce je dozorována renomovanými českými i zahraničními ústavy.

Kvalita výrobků a staveb, ohleduplnost k životnímu prostředí a bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří mezi základní priority. Práce ve skupině PSG se řídí vnitřními řády, organizačními normami a směrnicemi, které dokumentují zavedený a certifikovaný „Integrovaný systém managementu“.

. 
Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o