7329 - Rekonstrukce SO654/1-02 a SO 320/1-22, včetně navazujících SO a DPS

země / místo Dukovany, Česká republika
investor ČEZ
doba realizace 07/2015-11/2016
úloha psg v zakázce generální dodavatel

POPIS ZAKÁZKY

Zakázka je rozdělena na několik etap naplánovaných na rok 2015 a 2016. Pro rok 2015 je naplánována rekonstrukce hlavního vstupu a vjezdu. Pro vlastní realizaci je nutné před zahájením rekonstrukce stávajícího objektu hlavní vrátnice převedení vstupu do provizorní vrátnice a provedení dočasných opatření na zajištění prostoru staveniště. Účelem rekonstrukce vjezdu a vstupu je zvýšení úrovně zabezpečení technologických zařízení a prostředků včetně úpravy interiéru vstupní haly a prostor pro ostrahu vstupu i vjezdu. V příštím roce je v plánu provedení výměny stávající vnitřní bariéry chráněného prostoru okolo HVB I a HVB II. S tím souvisí úpravy řešené v navazujících stavebních objektech a provozních souborech jaderné elektrárny, které jsou předmětem stavby dotčeny.

DALŠÍ FOTOGRAFIE


Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o