CT Kone – Brno Škrobárny – Budova VIII- AKZO NOBEL

země / místo ČR
investor Škrobárna Reality a.s.
doba realizace 10/2010 – 11/2010
úloha psg v zakázce dodávka a montáž skeletu

POPIS ZAKÁZKY

Jednalo se o halový objekt půdorysných rozměrů 60x48 m s dvěma administrativními vestavky. Střešní konstrukci tvoří ŽB vaznice průřezu T délky 15 m. Tyto byly kladeny v osových vzdálenostech 6 m na zhlaví sloupů a vynášejí OK střešní plášť. Světlá výška pod vaznice je 7 m. Oba administrativní vestavky mají půdorysné rozměry 6,4 x 6 m. Stropní konstrukci tvoří panely spiroll tl. 200 mm, které jsou osazeny na průvlaky průřezu L. Součástí dodávky byly rovněž ŽB prefabrikované schodiště, základové nosníky, rampové můstky a opěrné stěny.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o