Globus České Budějovice - Přístavba restaurace

země / místo Česká republika/České Budějovice
investor Praha West Investment, k.s.
doba realizace 06/2014 – 11/2014
úloha psg v zakázce generální dodavatel stavební části

POPIS ZAKÁZKY

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávající restaurace a přístavba k této restauraci. Stavebními pracemi dojde k její rozsáhlé modernizaci a významnému rozšíření. Bude vybudována nová moderní kuchyň, na kterou bude navazovat výdejní pult pro samoobslužný provoz a následně volný prostor pro sezení hostů. V rámci výstavby proběhnou i stavební úpravy ve 2.NP, v prostoru šaten. Součástí prací je rovněž vybudování nové areálové splaškové kanalizace s novými lapoly tuku. Přístavba a stavební úpravy se budou provádět za provozu stávající restaurace, který bude částečně omezen. Tento požadavek investora vyvolá potřebu etapizace prací včetně plynulého přepojení stávající a nové kanalizace a lapolů.

DALŠÍ FOTOGRAFIE


Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o