Globus České Budějovice – stavební úpravy – II. etapa

země / místo ČR / České Budějovice
investor Globus PWI
doba realizace 01/2012 – 04/2012
úloha psg v zakázce Generální dodavatel stavební části

POPIS ZAKÁZKY

Dispoziční změny vnitřních prostor, vybourání některých nosných železobetonových stěn a nové podepření stávajících železobetonových stropů ocelovými výměnami. Vyzděním betonových stěn jsou vytvořeny nové místnosti.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o