Globus Opava – Přestavba prodejní plochy a přístavba skladu

země / místo ČR / Opava
investor Praha West Investment k.s., Praha
doba realizace 07/2010-10/2010
úloha psg v zakázce generální dodavatel stavební části

POPIS ZAKÁZKY

Přístavba skladových prostor je objektem jednopodlažním, s výjimkou jednoho pole, které je dvoupodlažní. Přístavba má půdorysné rozměry cca 6m x 68m. Výška přístavby po atiku je 9,0 m. Nosnou konstrukci tvoří skelet ze železobetonových prefabrikovaných sloupů a průvlaků, založených na základových prefabrikovaných kalichových patkách. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými betonovými panely tloušťky 280 mm. Nosnou konstrukci střechy tvoří trapézový plech s tepelnou izolací v celkové tloušťce 210 mm, hydroizolace je tvořena PE fólií. Podlaha přístavby je z drátkobetonu.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o