Hala BP7

země / místo ČR / Plzeň – Borská Pole
investor CTP Invest
doba realizace 09 - 11/2011
úloha psg v zakázce Dodavatel pilotového založení a železobetonového skeletu

POPIS ZAKÁZKY

Hala o půdorysných rozměrech 72x66m.Konstrukční systém objektu je jednopodlažní halový skelet s mezipatrem. Hala je trojlodní 3x24m. Nosná konstrukce haly se skládá ze sloupů střešních průvlaků, vazníků, štítových trámů a ztužidel. Nosná konstrukce vestavku se skládá ze sloupů, stropních průvlaků, ztužidel a stropních panelů SPIROLL. Po obvodě objektu jsou na horní hraně kalichů osazeny betonové prefabrikované sendvičové základové prahy, na něž jsou osazeny parapetní panely. Založení objektu je na pilotách, které byly rovněž součástí dodávky PSG.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o