Laboratorní centrum Fakulty technologické UTB ve Zlíně

země / místo ČR / Zlín
investor UTB Zlín
doba realizace 03/2012 – 12/2013
úloha psg v zakázce Generální dodavatel

POPIS ZAKÁZKY

Objekt byl realizován na exponovaném místě v centru Zlína. Budova U1 tvoří přechod mezi městským jádrem a územím bývalého obuvnického výrobního areálu Baťových závodů.
Nová budova, provozně navazující na stávající objekt, umožní soustředit veškeré výukové a vědeckovýzkumné kapacity do jednoho celku. Parkoviště a technické prostory jsou umístěna v prvním podzemním podlaží. V úrovni 1. P jsou situovány vstupní prostory, ze kterých jsou přístupné malé posluchárny a seminární místnosti. V centrální části je umístěna vzorkovna - expoziční místnost navazující na vstupní halu. Ve druhém podlaží budou umístěny seminární učebny, výukové laboratoře a speciální přístrojové laboratoře. Ve 3. P a 4. P jsou umístěny výukové laboratoře, pracovny pedagogů a doktorandů. Strojovny a technické prostory jsou navrženy v 1. SP a střešní nadstavbě strojoven. Dodávka realizována včetně dodávky a zabudování všech potřebných technologii (audiovizuální, a didaktická technologie, systém nepřetržitého napájení, automatické řízení vytápění a chlazení) a také vybavení laboratoří. Zajímavostí je vytápění a chlazení budovy technologii získávání nízkopotencionálního tepla a chladu pomocí tepelných čerpadel a rozvodů zabudovaných v pilotách objektu.

DALŠÍ FOTOGRAFIE


Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o