Dostavba základní školy v Kostelní ulici v Čelákovicích

země / místo Česká republika/Čelákovice
investor Město Čelákovice
doba realizace 5/2019 - 3/2020
úloha psg v zakázce Generální dodavatel

POPIS ZAKÁZKY

Dostavba zajišťuje rozšíření školy o základní (neodborné) učebny, malou tělocvičnu a byt pro školníka. Část s učebnami je nepodsklepená stavba s třemi nadzemními podlažími se zastřešením valbovou střechou s taškovou krytinou. Stavba je postavena v kombinaci ŽB monolit s vyzdívkami, stropy jsou filigránové. Stavba je napojena teplovodem na stávající školu. Součástí dodávky je dešťová kanalizace s retenční nádrží, splašková kanalizace a vodovod, vše doplněné venkovním osvětlením a napojením na hlavní rozvaděč školy.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o