Montážno - kompletizačná hala PREMAGAS Stará Turá

země / místo SR / Stará Turá
investor KERAMING Trenčín a.s.
doba realizace 09 – 11/2011
úloha psg v zakázce Subdodavatel železobetonového skeletu

POPIS ZAKÁZKY

Objekt o celkové půdorysné ploše 87x115m se skládá z halové části tvořené třemi loďmi o rozponu 24m a jednou lodí o rozponu 15m s pultovými vazníky s konzolovým vyložením na 3,2m. Celá konstrukce haly navazuje na stávající halu. Mezistrop technického zázemí je tvořen dělenými sloupy, stropními průvlaky a stropními panely SPIROLL. Součásti konstrukce vestavku byly rovněž dvě prefabrikovaná schodiště. Po obvodě objektu jsou prefabrikované sendvičové základové prahy, které zároveň tvoří funkci opěrné stěny.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o