Regionální sídlo společnosti VOLVO

země / místo ČR/Olomouc
investor IMOS Brno závod Ostrava
doba realizace 09 – 11/ 2011
úloha psg v zakázce Subdodavatel železobetonového skeletu

POPIS ZAKÁZKY

Objekt ze železobetonové prefabrikované konstrukce. Skládá se ze dvou částí o půdorysných rozměrech 48x28m a 28x15m. Skelet je tvořen sloupy vetknutými do kalichů, střešními sedlovými vazníky a střešními trámy. V části objektu je mezistrop ze stropních panelů SPIROLL, který umožňuje vytvoření technického zázemí a administrativy. Založení objektu je na pilotách.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o