Rekonstrukce SPU Ostrava

země / místo Česká republika/Ostrava
investor Česká pošta
doba realizace 07/2013 – 05/2014
úloha psg v zakázce generální dodavatel

POPIS ZAKÁZKY

Jedná se převážně o vnitřní stavební úpravy stávajícího překladiště zásilek. Cílem stavebních prací v 1.PP bylo drobné rozšíření a estetizace stávajících šaten. Dále vytvoření nových skladovacích prostor a odstavných prostor manipulační techniky, které vznikly dispozičním přeuspořádáním převážně stávajících skladových prostor. V rámci stavebních úprav v 2.NP došlo k drobným dispozičním úpravám stávajících velkoprostorových sálů za účelem vybudování nového, většího sálu pro zpracování listovních zásilek a prostoru postkomletu, kde bude docházet k vázání tiskovin. Jedním z hlavních důvodů stavebních úprav byla nutnost vybudování nového nákladního výtahu, propojujícího suterén, 1.NP a 2.NP.V rámci díla se také prováděly venkovní přeložky vedení elektro silno i slaboproud.

DALŠÍ FOTOGRAFIE


Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o