Systém managementu kvality (QMS) (ČSN EN ISO 9001)

Certifikovaným systémem managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 společnost prokazuje schopnost trvale realizovat zakázky v souladu s požadavky zákazníka a příslušnými předpisy a normami.

Společnost velmi dbá o kvalitu prováděných staveb a poskytovaných služeb a proto má certifikovaný systém managementu kvality již od roku 1999.

Politika QMS

Certifikát ISO 9001
PSG - International a.s.

Certifikát ISO 9001
PSG - Construction a.s.

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o