Vzdělávání zaměstnanců

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

Středisko vzdělávání PSG, a. s.

Projekt reaguje na potřebu PSG, a. s. dále vzdělávat své zaměstnance a tím přispět k rozvoji a konkurenceschopnosti firmy. PSG, a. s. tak bude pružně reagovat na měnící se požadavky tržního prostředí.

Návrh projektového řešení vychází z podnikové analýzy potřeb v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců a přináší realizaci uceleného systému vzdělávání zaměstnanců PSG, a. s. Na základě provedené analýzy potřeb v oblasti vzdělávání byla vytvořena a přijata Strategie vzdělávání, jejíž jednotlivé body a cíle předkládaný projekt v komplexní a provázané podobě naplňuje.

Celý systém vzdělávání vychází z vize trvale se učící organizace. Hlavním obsahem projektu je realizace vzdělávání všech skupin zaměstnanců, od top manažerů až po dělnické kategorie.

Struktura vzdělávání je přibližně následující:

 • Vzdělávání manažerů
  • Top management - manažerské, odborné a jazykové vzdělávání
  • Střední management - základy řízení, odborné a jazykové vzdělávání
  • Nižší management - základy řízení a technické vzdělávání
 • Vzdělávání technickohospodářských pracovníků obsahující odbornou a jazykovou část.
 • Vzdělávání výkonných dělnických profesí hlavně po odborné stránce.

Mezi plánované oblasti vzdělávání patří

 • Technická oblast
 • Oblast PC a ICT
 • Ekonomická oblast
 • Jazykové vzdělávání
 • Oblast managementu a řízení

Obsahem vzdělávacích aktivit bude zejména

 • seznámení se s moderními technologiemi ve stavebnictví a jejich osvojení
 • zvýšení odborných znalostí a kompetencí jednotlivých skupin pracovníků od dělnických profesí až po vrcholový management
 • osvojení si základních či chybějících a následný rozvoj jazykových, ICT a ekonomických dovedností nutných k vykonávání práce na příslušném postu.

Formy a metody realizace budou spočívat především v odborných přednáškách, seminářích a praktickém vyučování. Při jejich realizaci bude brán zřetel na moderní metody a formy výuky při vzdělávání dospělých.

Kariéra

O skupině

PSG je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v roce 1924.

více »

Sponzorujeme

PSG Berani Zlín

více »

Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o