Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – SMS (ČSN OHSAS 18001)

Systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001 společnost prokazuje snižování rizik ohrožujících bezpečnost a zdraví zaměstnanců a plnění právních a jiných požadavků v oblasti BOZP při realizaci zakázek i běžné činnosti společnosti.

Bezpečnostní požadavky v oblasti stavební činnosti jsou velmi rozsáhlá, a to pro výrazná specifika, spojená již s přípravou, organizací, řízením a zejména vlastním provozováním stavebních i souvisejících prací při realizaci každého jednotlivého projektu.

Bezpečnost našich zaměstnanců a ostatních osob je jednou z hlavních priorit, proto jsme v roce 2005 zavedli a certifikovali systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Politika SMS

Certifikát OHSAS 18001

 

 
 
Copyright © 2007-2012, skupina PSG Design a realizace ESMEDIA Interactive s.r.o